Ilang Araw Bago Gumaling Ang Trangkaso?


ad

Ang mga sintomas ng trangkaso ay karaniwang nagsisimula sa loob ng isa hanggang apat o limang araw pagkatapos mong mahawaan ng impeksiyon. Hindi tulad ng sipon, ang mga epekto ng impeksiyon na dulot ng flu virus ay maaaring dumating nang napakabigla at dulot nito ay pagkakaroon ng biglaang paglagnat, panginginig, pagkatuyo at pamamaga sa lalamunan, pag-ubo, pananakit sa katawan, pagsakit ng ulo, pagbara ng ilong at madalas sobrang pagkapagod. Gayunpaman, ang kalubhaan ng mga sintomas at degree ng impeksiyon ay nakadepende sa pangkalahatang kalusugan o resistensiya ng tao.

Karaniwan, ang taong may sintomas ng trangkaso ay maaaring makaranas ng pagbaba ng temperatura sa loob ng 48 na oras. Ngunit habang sumusulong ang karamdaman na dulot ng bayrus, ang mas malalang trangkaso ay aabot ng higit sa 4 hanggang 5 na araw ngunit ang kumpletong recovery mula dito ay maaaring umabot ng hanggang 10 na araw, o mas mahaba. Ngunit ang ilang praktikal at medikal na hakbang na ginamit upang labanan ang bayrus na lumaganap ay makakatulong upang makaranas ng maagang kaginhawaan.

Ngunit, ang magandang tanong ay, “Ilang araw nga ba bago gumaling ang trangkaso?”

Tulad ng sipon, ang trangkaso ay may mga stages din ito o mga yugto, mula sa pagkahawa ng flu virus hanggang sa mararanasan ang mga epekto ng impeksiyon na humahantong sa mas malinaw na pagpapakita ng mga sintomas nito sa paglipas ng mga araw.

Day 1 hanggang 2: Mataas na lagnat

Kung mayroon kang trangkaso ito ang panahon kung kailan ka makakaranas ng biglaang pagtaas ng temperatura at sintomas na dumarating nang mabilis. Ikaw ay nanginginig at madalas sumasakit ang iyong ulo at ang mga kalamnan ng iyong likod at mga binti. Mararamdaman mo pag minsan ang pagkahilo. Karaniwan, ang mataas na temperatura ay dapat bumaba sa loob ng 48 oras.

Day 2 hanggang 3: Mga sintomas na pareho ng sipon

Kung mayroon kang trangkaso,maaaring ang iyong temperatura ay bumaba na nang bahagya. Mula rito ay makakaranas ka ng mga sintomas na pareho ng sipon. Kung ikaw ay may sipon, maaaring lumitaw ang unang palatandaan ng kiliti, sakit, o pagbara sa ilong at pamamaga sa lalamunan at kung minsan sa mata. Ang namamagang lalamunan ay maaaring lumala at maging sanhi ng tuyong ubo. Ikaw ay magsimulang magbahin (sneeze) na humahantong sa runny nose. Karaniwan ang mga matatanda ay hindi nakararanas ng mataas na temperatura, bagaman maaaring maranasan ito ng mga bata.

Day 3 hanggang 5: Mga sintomas ng impeksyon

Ang sipon na lumalabas mula sa ilong ay maaaring magbago mula sa malinaw at malabnaw hanggang sa makapal at madilaw-dilaw na kulay. Ang iyong ilong ay nagsisimula nang makaramdam ng pagbara at maaaring maramdaman ang pagsakit sa noo at sa paligid at sa likod ng mga mata. Maaaring maranasan ang bahagyang paglagnat dahil sa impeksiyon.

Ilang Araw Bago Gumaling Ang Trangkaso: 5 hanggang 14 araw

Ang mga sintomas ay karaniwang nagsisimula nang maglaho. Ang virus ay natalo. Pagkalipas ng ilang mga araw, ang kalusugan ay babalik na sa normal. Unti-unti, ang sipon ay mawawala at ang pag-ubo ay hihinto. Ang pamamaga ng tisyu sa ilong ay maglalaho at sa kalaonan ay makakaramdam ka uli ng magaan na pagginhawa. Sa panahong ito, maaari ka nang bumalik sa iyong normal na mga gawain bagaman magpahinga kung kinakailangan upang maiwasan ang pagkabinat. Magpatuloy sa gamot kung kailangan hanggang sa ganap mawala ang mga sintomas ng trangkaso.


ad

Related posts