Karaniwang Mga Sintomas ng Trangkaso


ad

Ang trangkaso, o flu, ay isang sakit sa paghinga na dulot ng bayrus (virus). Ang trangkaso ay lubos na nakahahawa at karaniwang kumakalat sa pamamagitan ng ubo at pagbahin ng nahawaang tao. Bagaman hindi kanaisnais, ang trangkaso ay bihirang nagbabanta sa buhay. Ngunit, sa ilang mga kaso, ito ay maaaring mapanganib o nakamamatay sa mga matatanda na mahina ang resistensiya, bagong panganak na mga sanggol, at mga taong may ilang malubhang karamdaman.

Maaari kang mahawaan ng trangkaso sa pamamagitan ng pisikal na kontak sa isang nahawaang tao, halimbawa,sa pakikipagkamay. Ang mga matatanda ay nakakahawa sa iba sa loob ng 1-2 araw bago pa man makaranas ng mga sintomas at hanggang 7 na araw pagkatapos magkasakit. Nangangahulugan ito na maaari mong maikalat ang virus bago mo malaman na ikaw ay nahawaan na pala ng trangkaso. Kaya sa artikulong ito, alamin ang iba’t-ibang mga sintomas ng trangkaso. Sa paraang ito, malalaman mo kung paano mapipigilan ang trangkaso na lumaganap sa iyong tahanan. Sa katunayan, ang pagtuklas ng mga sintomas ng trangkaso nang mas maaga ay maaaring makatulong sa iyo upang mahadlangan ang pagkalat ng virus at posibleng matulungan kang gamutin ang sakit bago ito lumala.

Ang mga sintomas ng trangkaso ay biglaang dumating at mas masahol pa kaysa sa karaniwang sipon. Karaniwang nagsisimula kang makadama ng di mabuti nang mas mabilis sa halip na sa paglipas ng panahon. Ang mga taong may trangkaso ay kadalasang makakaranas ng ilan o lahat ng mga sintomas na ito:

Sintomas ng trangkaso: Sakit sa katawan at panginginig (Chills)

Ang sakit sa katawan at panginginig ay karaniwang sinyales ng trangkaso. Kung ikaw ay nahawaan ng trangkaso, maaari kang magkamali na masisisi ang karamdamang ito sa ibang bagay, tulad ng kamakailang pag-eehersisyo o workout. Ang sakit ay maaaring maramdaman kahit saan sa katawan, lalo na sa ulo, likod, at mga binti. Maaari din itong samahan ng lagnat na nagiging sanhi ng panginginig. Ang pagbalot sa iyong sarili sa mainit na kumot ay maaaring magpataas ng temperatura sa iyong katawan at mabawasan ang panginginig.

Ubo, isa pa sa mga kilalang sintomas ng trangkaso

Ang paulit-ulit na pag-ubo ay maaaring magpahiwatig ng maagang sinyales ng sakit o babala na ikaw ay maaaring nahawaan ng trangkaso. Ang bayrus ng trangkaso ay maaari ring maging sanhi ng pag-ubo na nagdudulot ng pagsikip sa dibdib o hirap sa paghinga. Maaari kang umubo ng plema o mucus, ngunit ito ay bihira sa mga unang yugto ng pagkakaroon trangkaso.

Kung mayroon kang mga problema sa paghinga, tulad ng hika o sakit sa baga, maaaring kailangan mong kumunsulta sa doktor upang maiwasan ang mga karagdagang komplikasyon. Gayundin, tumawag sa isang doktor kung mapapansin mo na may kulay ang iyong plema. Ang mga komplikasyon ng trangkaso ay maaaring magdulot ng bronchitis at pulmonya. Tandaan, kung ikaw ay inuubo, laging takpan ang iyong bunganga (ng mask) upang maiwasan ang pagkalat ng impeksiyon.

Namamagang Lalamunan kung may trangkaso

Ang pag-ubo na may kaugnayan sa trangkaso ay maaaring mabilis na humantong sa namamagang lalamunan. Ngunit minsan, ang ilang mga bayrus ay maaaring maging sanhi ng pamamaga sa lalamunan kahit na walang ubo. Sa pinakamaagang yugto ng trangkaso, ang iyong lalamunan ay maaaring makaramdam ng pagkati. Maaari mo ring maramdaman ang isang kakaibang pandamdam kapag lumulunok ka ng pagkain o inumin. Kung namamaga ang iyong lalamunan, malamang ito ay hahantong sa mas malalang kalagayan.

Lagnat sa trangkaso

Ang lagnat ay sinyales na ang iyong katawan ay nakikipaglaban sa impeksiyon. Ang lagnat na may kaugnayan sa trangkaso ay karaniwang 100˚F (38˚C) o mas mataas. Bagaman ang lagnat ay isang pangkaraniwang sintomas sa maagang yugto ng trangkaso, hindi lahat ng may trangkaso ay linalagnat. Gayundin, maaari kang makaranas ng panginginig na may o walang lagnat habang aktibo ang bayrus na dumapo sa iyo.

Bigla o Sobrang Pagkapagod

Ang mas maikling exposure ng iyong katawan sa liwanag ng araw ay maaaring makapagpaparamdam sa iyo ng pagod, ngunit may pagkakaiba sa pagitan ng pagkaranas ng pagod at matinding pagkapagod. Ang biglaan, labis na pagkapagod ay isa sa pinakamaagang palatandaan ng trangkaso, at maaari itong lumitaw bago pa ang ibang mga sintomas. Ang pagkapagod ay isang sintomas ng pagkakaroon ng karaniwang sipon, ngunit kadalasang ito ay di gaanong malala kaysa sa trangkaso. Ang sobrang kahinaan at pagod ay maaaring makagambala sa iyong mga normal na gawain sa araw-araw, kaya mahalaga na limitahan mo ang labis na aktibidad at pahintulutan ang iyong katawan na makapagpahinga. Maglaan ng ilang araw mula sa trabaho o paaralan upang manatili sa kama nang makapagpahinga nang mainam. Maaari nitong palakasin ang iyong immune system at tulungan kang labanan ang virus.

Problema sa Sistemang Panunaw (Gastointestinal)

Ang mga sintomas ng maagang trangkaso ay maaaring hindi lamang magdulot ng sakit o karamdaman sa ulo, lalamunan, at dibdib. Ang ilang mga strain ng virus ay maaaring maging sanhi ng pagtatae, pagduduwal, sakit sa tiyan, o pagsusuka. Ang ilang mga tao ay maaaring makaranas nito dahil sa trangkaso, bagaman ito ay higit na karaniwan sa mga bata kaysa sa mga matatanda. Ang dehydration ay isang mapanganib na komplikasyon na dulot ng pagtatae at pagsusuka. Upang maiwasan ang dehydration, mas mainam na uminom ng maraming tubig.

Ang trangkaso ay maari ring magdulot ng sakit sa ulo.

Mga Senyales Ng Trangkaso Sa Mga Bata

Ang bayrus ng trangkaso ay nagdudulot din sa mga bata ng mga sintomas na atin nang tinalakay sa itaas. Gayunpaman, ang iyong anak ay maaaring magkaroon din ng iba pang mga sinyaless na nangangailangan ng medikal na atensyon. Maaaring tandaan ang ilang mga sinyales na nauugnay sa trangkaso; kapag ang bata ay:

  • Ayaw uminom ng sapat na tubig.
  • Umiiyak na walang luha.
  • Hindi nakakagising o nakikipag-ugnayan.
  • Ayaw o walang ganang kumain.
  • Nagkakaroon ng lagnat na may pantal.
  • Hirap mag-ihi.

Mahirap malaman ang pagkakaiba ng trangkaso at sipon sa mga bata. Sa halos magkaparehong karamdaman na sipon at trangkaso, ang iyong anak ay maaaring makaranas ng pag-uubo, pamamaga sa lalamunan, at pananakit sa katawan, ngunit ang mga sintomas ng trangkaso ay mas malala. Kung ang iyong anak ay walang lagnat, maaaring ito ay isang pahiwatig na mayroon siyang sipon. Kung nababahala ka tungkol sa anumang mga sintomas na dinaranas ng iyong anak, dapat mong konsultahin ang kanyang pedyatrisyan.


ad

Related posts