Mga Mabisang Gamot sa Trangkaso

Lahat ng tao, bata man o matanda, babae o lalaki ay nagka-trangkaso na. Ikaw rin, sigurado ay nagkaroon na ng ganitong sakit at hindi lang isang beses. Ang trangkaso, hindi

Mga Gamot sa Binat ng Trangkaso

Naranasan mo na bang mabinat nang dahil sa trangkaso? Bagama’t totoong halos lahat ng tao ay nagka-trangkaso na, hindi naman ibig-sabihin nito ay nabinat na rin sala. Alam mo ba